אופניים חשמליות

אופניים חשמליים בשיכוך מלא לנוחות נסיעה מקסימלי בעיר ומחוץ לעיר. אופניים חשמליים חזקים ועמידים.

שם

טלפון: